Garancia

fürdőszoba minőség garanciávalJÓTÁLLÁS  ÉS  SZAVATOSSÁG

Az Önhöz szállított áru minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind az értékesítő részéről. Amennyiben azonban valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető.

A gyártók az eladott árukra hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállalnak (12, illetve 24 hónap). Termék meghibásodása esetén a termékhez a csomagoláshoz mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garnaciális szervzipontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

A meghibásodott termékeket csak a kijelölt szervizpontokra lehet küldeni. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 2013. évi V. tv. (Ptk) foglaltak az irányadók. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben köteles kicserélni, ha azok bizonyítottan hibásak.

A jótállási és szavatossági kötelezettségek akkor terhelik társaságunkat, amennyiben a termékek beüzemelése és összeszerelése az általunk meghatározott márkaszervíz által történik. A márkaszervizek felsorolását a garancia levél, továbbá honlapunk tartalmazza.

A jótállási és szavatossági kötelezettségek nem terhelik társaságunkat az alábbi esetekben:

  • a termék helytelen tárolása esetén
  • a szabványok, valamint a gyártó átal adott előírások figyelmenkívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibák esetén
  • nem rendeltetésszerű használat esetén
  • baleset, rongálás, vagy külső behatás okozta hibáknál
  • normál használat mellett fellépő kopások esetén

Amennyiben hibát tapasztal úgy köteles azt az eladónak azonnal jelezni. Abban az esetben ha megállapításra kerül, hogy a hibát nem jelezte azonnal és a megjelenését követően a hibás terméket használta, s ezért a termék állapotában további romlás állt be, úgy a vevő köteles megtéríteni az ezzel kapcsolatban felmerült többlet költségeket.

Garanciális igényét a termék eladójánál köteles írásban bejelenteni

A bejelentésnél tartalmaznia kell a bejelentő nevét, a termék részletes adatait (nevét, mértetét, gyártási számát, a hiba leírását, a vásárlói számla sorszámát, a termék üzemebehelyezésének helyét, az üzembehelyezést végző személy nevét és elérhetőségét).